2020. június 23., kedd

Most Vagyok, vagy nem vagyok?
Mit kezdjek magammal, ha nem is vagyok?


Kérdező: Meg tudjuk-e akkor változtatni a testünket tudatosan? Hogyan jön egyáltalán létre a test olyannak, amilyennek érzékeljük?

Válasz: Sok minden változtatható a testen, de a test alapja mindig olyan, ami alkalmas az egyén életének a megtapasztalására, illetve van egy természetes öregedési folyamata. Ezen nem tudsz változtatni. Ezt mindenkinek el kell fogadnia. Ezen felül viszont minden más úgy alakul, amit gondolsz róla.

Kérdező: Valójában nincs fejlődés, hisz nincs, aki fejlődjön.. valójában nincs változás,hisz nincs aki változzon...valójában nincs haladás, hisz nincs aki haladjon...valójában nincs semmi,hisz ha nincs tapasztaló akkor nincs mit tapasztalni....akkor most ahogy itt írok ez mi? Ki ír és kinek? Ki tanít, s kit tanít? Ki vár valamilyen válaszra, s kitől?

Válasz: Két tapasztalás jelenik meg egyszerre: a nem-fizikális és a fizikális. Ezt személyként mindig szét akarjuk választani, de személytelenként mindig egyszerre ismerődik fel mindkettő jelenléte. A fizikális életet nem kell elutasítani és megtagadni, hanem ugyanúgy természetesnek venni a jelenlétét, hiszen különben nem történne meg a tapasztalása. Soha semmit ne tagadjuk meg. Viszont a te igazi Léted soha nem fizikális, hiszen azon keresztül nyilvánul meg a fizikális. Fizikális formában létezik a fejlődés, hiszen egy gyermek is fejlődik. Létezik a változás, mivel mindig minden, minden pillanatban változik. Létezik a haladás, mivel te is haladsz a felismeréseken keresztül önmagad felé. Van tapasztaló mivel minden tapasztalható a világodban, ezért tudsz a létéről. Létezik az írás is, mivel én is írom ezt a választ.... stb. Ne felejtsd el, hogy mindig minden egyszerre jelenlévő. A megnyilvánulatlan nem tudja, hogy megnyilvánulatlan, mivel nincs viszonylagossága, ezért létrejött a megnyilvánult, hogy ezáltal felismerődjön önmaga Létezése. Soha ne iktass ki semmit sem a Létezésből, mert akkor ismerődik fel a Valóság önmaga formájaként. Azt viszont soha senki nem tudja véglegesként azonosítani. Ezért nincs ragaszkodás és konkrétum. Ettől még létezik a test, létezik az egyén, de te nem az vagy, hanem az, aki ezt felismeri.

Kérdés: Amikor tapasztalok egy tanítást, ez azért így tapasztalódik, mert azonosulás van a személy (kereső) nézőpontjával? Miközben a valóság az, (ha nem történik azonosulás) hogy "tapasztalom" a kereső és a tanítás érzetét, de tudatában "vagyok", hogy valójában nem történik semmi?

Válasz: Amikor válaszolok a kérdéseitekre, mindig tudatában vagyok annak, hogy az valóságot nem tudom átadni, mivel képtelenség megnyilvánítani, azt ami. Mégis történik a beszélgetés. Sőt általános beszélgetésekben is, mikor részt veszek, végig tudatában vagyok annak, hogy az illúzió, de attól még hagyom történni az eseményeket. Vagyis a fizikális síkon történnek a dolgok, események, tapasztalások, de az igazi valóságodként minden érintetlen marad az értelmezéstől, ítélettől, tanult cimkéktől…stb. Abban a pillanatban mikor megnyilvánítódik a megnyilvánulatlan már torzul minden és egy hamis játék játssza a játékot önmaga szórakoztatására, hogy felismerhesse, soha nem játszott senki, senkivel.

Kérdező: Ha itt nincs kérdező, akkor ott nincs egy válaszoló. Sőt az is értelmezés, hogy itt és ott, tehát még ez sincs........Mivel nincs itt egy valaki, akkor csak gépelés történik, de még ez a megállapítás,(értelmezés) is sok!!!! Jól értelmezem?

Válasz: Igen jól látod. Bármi, amit megnevezel gondolatként, akár érzésként, bárhogy az már nem tudja tükrözni a teljességet. Ezért csúszik félre mindig az elme, mert keresi a teljességet, de azt soha nem fogja valamiként megtalálni. Azért tűnik nehéznek, mert ez az egész csak paradoxonként ismerhető fel. Soha nem bontható szét önmaga önmagától, de a kereső személy mindig szét akarja bontani, mert van egy elképzelése erről az egészről. De mivel a személynek van elképzelése az egészről, ezért már nem tudja érzékelni a teljességet személyazonosultsággal soha. Így soha nem szabad azonosulni semmivel, még egy gondolattal sem, akkor megmarad a teljesség felismerése azonosítás nélkül.

A tapasztalás és annak felismerése persze tovább történik.A Csend nem tagadja a zaj létét
Hogyan lehet megszabadulni a zajtól?


K: Ha én jól értem az eddigieket, akkor, ha arra figyelek, hogy meg kell szabadulnom, akkor azt hiszem, hogy valami fogva tart, akkor az teremtődik, amitől szabadulnom kell. Nem?

V: Igen

K: Most jöttem rá, hogy sok évig, (egészségügyi gondjaim voltak folyton), arra figyeltem, hogy meg akarok gyógyulni, egészségesnek kell lennem, és rohangáltam a megoldások után. Ezzel valójában újrateremtettem a betegséget, hiszen a meg kell gyógyulni hit mögött az van, hogy beteg vagyok. Mónika, jól raktam össze?

V: Tökéletes! "Az élet nehézségei csak addig érintenek meg, amíg az szolgál téged ahhoz, hogy ne ingereljen a külvilág..." – 


K: Mónika, ez hogy oldható fel? Sok gondomat okozza a "külvilág". Hangok, zajok, és sok egyéb kellemetlen hatás. Mostanában még intenzívebb. Mit rontok el?


V: Nem rontasz el semmit sem! Ahogy csendesedik az elme és egyre jobban azonosulsz az Önvalóval, annál élesebben érzékelődik a kontraszt. A zajok és a külvilág mindig szolgál téged a Csend felismerésében. Minél jobban érzékeled a zaj erejét annál nagyobb a csend jelenléte. A csendben minden felerősödik. Nem szabad ítéletet alkotni arról, hogy valami rossz. Ha 3 napig csendben vagy, akkor a legkisebb rezzenés is erőteljes lehet. Ha pedig egy koncert után kimész a zúgó utcára, fel sem tűnik az utca zaja. Ez a dualisztikus világ természete. A jin-jang nem vagy fekete vagy fehér, hanem a fekete és a fehér egyszerre való jelenléte, vagyis az egység. Ha erre tudatos vagy, akkor mindig érzékelhetővé válik (függetlenül attól, hogy mit ismersz fel előbb a feketét vagy a fehéret, a zajt vagy a csendet) az egész léte. Így már nem törekszel valami felé, nem hozol ítéletet, hanem felhasználsz mindent az élethez, úgy ahogy az megjelenik, mert tudatában vagy, hogy minden szolgál téged önmagad Léteként. Nincs megkülönböztetés, csak észlelés. - "Az élet nehézségei csak addig érintenek meg, amíg az szolgál téged ahhoz, hogy ne ingereljen a külvilág..." - Ha már felismerted a kettősséget megkülönböztetés nélkül, akkor a nem-kettősség által megszűnik a nehézség,, mint ítélet, ezért nincs mi ingereljen. Addig, míg a megkülönböztetés létezik, addig mindig elutasításban vagy az egyik oldal felé (fekete-fehér). Így viszont, ha tagadod az egyik oldalt, akkor megszűnik a másik létének a felismerése is. De mivel nem tudod megszüntetni a Létet, ezért állandóan feszültségben maradsz, mert nem középen van a figyelmed. Kimozdultál valamelyik irányba vagy a feketét (zaj) vagy a fehéret (csend) figyeled. Nem kell egyikre sem a figyelmet irányítani. A Csend nem tagadja a zajt, hiszen eszközként használja önmaga felismeréséhez. Ezért a zaj nem negatív addig míg nem születik meg az az érzés, hogy meg akarok tőle szabadulni. Csak egyszerűen engedd meg a létezését és máris megnyugszol általa, hiszen a zaj nem egy mozdulatlan forma. Ezért mivel a változás a természete mozdulnia kell a figyelem teréből. Ne kövesd és magától eltűnik.

A földi életforma természete az Önvalón keresztüli érzékelés. Mivel ez "elfelejtődött" és a külvilágra helyeződött a figyelem, ezért a személy ezt gondolja természetességnek, a gondolkodással együtt. Ezért alakult ki a bizalmatlanság is és a kétség is. Minél jobban "eltávolodik a figyelem" (ez csak egy hamis érzékelés) az Önvalóról, annál inkább érzi az ember a hiányt, a szenvedést, az akarást, mivel megtagadva az Igazság jelenlétét állandóan keresi AZt. Így nem veszi észre, hogy nem kell semmit keresnie, mert a saját természeteként nem tudja megtagadni AZt.
Miért több a negatív gondolat, mint a pozitív?


A negatív gondolatok sokasága

Kérdező: Kedves Mónika! Az lenne a kérdésem, hogy miként lehetséges az, hogy az ember negatív gondolatai vonzzák magukhoz a többi negatív gondolatot és igen nehéz megszakítani a folyamatot, néha szinte megállíthatatlannak tűnik... (illetve tudatosan figyelve van rá mód természetesen), de  amennyiben felmerül egy pozitív gondolat, az igen ritkán görget magával sok sok további örömteli gondolatot.... Pedig nagyon jó lenne Ez számomra igen érdekes. 

Válasz: A gondolatok mindig téged szolgálnak, akármilyenek is legyenek. Csak a tanult hitrendszer és az ítélet nevezi "negatívnak" vagy "pozitívnak". Mivel Isten mindenben jelenlévő, ezért nincs rajta kivüli gondolat csak általa létező, ezért minden gondolat maga a feltétel nélküli szeretet fényén keresztül tud megnyilvánulni. Vagyis szolgálatként, hogy felismerjük a Valós Létezésünket, aki Vagyok AZ Vagyok. Hogy milyen irányból mutat rá a valóságra, az attól függ, hogy a személynek milyen hitrendszere van. Ennek fügvényében válik láthatóvá a gondolat és jelenik meg a gondolatról való tanult értelmezés. A személy legtöbbször, ha nem egyezik a gondolat az általa elképzelt szerethető gondolattal, akkor "negatívnak" ítéli meg, ha egyezik, akkor "pozitívnak". Számomra csak "pozitív" gondolat létezik, mert nem észlelem a negativitását egyiknek sem, mert mindig csak azt látom meg általuk, hogy Önmagam tiszta jelenléteként lássam a világot is. Ha egyszer megállapítottad, hogy több a "negatív" folyása a gondolatokna , mint a "pozitív", abban a pillanatban máris megalkottad a hitrendszeredet a gondolataid működéséről. Ha viszont rálátsz ezekre a gondolatokra, akkor máris felismered, hogy csak szolgáló gondolatok vannak, hiszen a "negatív" gondolat mutat rá arra, hogy milyen gondolatok táplálják a félelmet és milyen gondolatok táplálják a teljességed létezését, vagy annak elutasítását, amit félelemnek neveznek. Akkor viszont, ha erre rálátsz máris nem negatív a negatívnak hit gondolat, hanem a legnagyobb szolgálat arra, hogy észleld a lehetőséget a változtatásra. Vagyis mindig támogató és szerető gondolataid vannak, ha nem ítéled meg azokat egy tanult rendszer alapján. Egészen addig fog a "negatív" gondolat özönleni feléd, amíg azt "negatívnak" nevezed, mert így máris létrejött a megkülönbözetettség, hogy van jó és rossz gondolat. És míg az egyiktől meg akarsz szabadulni, addig a másikat meg akarod tartani. Elvárás, elvárás, elvárás. És azért nem folyik folyamatosan a "pozitív" gondolat, mert a figyelem annyira hozzászokott az elutasítottsághoz, hogy észre sem veszi a személy, hogy a napi mantráját ez alkotja meg. Viszont mikor felfigyel a "pozitív" gondolatokra észrevétlenül jelenik meg az elvárás és a megfelelés ebbe az irányba, ami viszont megint egy kétség és egy elutasítottság hitrenszer terméke. Ha már természetessé válik, hogy csak a teljesség iránya van, akkor már csak az észlelése marad a "negatív" gondolatnak, mert ahogy az észlelés megtörténik, máris tovább áll, mert semmi nem figyel rá, vagyis ahogy jött úgy el is megy azzal a lendülettel. De ez se legyen elvárás, hogy így történjen.