2015. október 11., vasárnap

Mi a Boldogság?

A Boldogság igazi  Léte

Minden embernek megadatik a boldogság. Sajnos addig, míg ez egy elképzelés vagy egy elvárás, illetve egy érzéshez való ragaszkodásként nyilvánul meg a gondolatainkon keresztül, addig nem az igazi boldogságot, hanem csak egy róla való gondolkodást tapasztalhat meg az ember. Az elképzelés mindig egy előre kivetített képet jelent, ami valamilyen már meglévő ismeretre épül, mivel az ismeretlent nem tudjuk elképzelni. Az elvárás is egy múlt hozadéka, amit szeretnénk működtetni egy régi tapasztalat vagy elképzelés hatására. Az érzés természete pedig mindig az, hogy jöjjön és menjen, tehát az állandóságot nem tükrözheti csak a változást. Ezért a boldogság, mint érzés mindig másképp, máshogyan kell, hogy megjelenjen a pillanaton keresztül. Ha viszont nekünk van egy elképzelésünk a boldogság érzéséről a múltunk alapján, akkor biztos, hogy elvárjuk annak az ismétlődését a jelenben. De ugye azt tudjuk, hogy ez nem létezhet, mivel a jelen nem tud ismétlődni, csak a változást tudja létrehozni. Akkor mi az igazi boldogság? Mindig azt mondják a Mesterek, hogy ők állandóan boldogok. Hogyan lehetséges ez, ha a boldogság érzése folyamatosan változik? Úgy hogy ők nem az érzést hívják boldogságnak, az számukra továbbra is csak egy érzés marad, ami egy tapasztalati forma a fizikális világban. Ők tudják, hogy az igaz természetükön keresztül felismert Létezés maga a boldogság, ami örökkévaló a végtelenen keresztül a pillanatban. Ennek a felismerése a személlyel történő azonosulással lehetetlen, mivel abban az állapotban már külön bontottad magad önmagadtól, vagyis az igazi Éned megtagadásával a személyt éled meg elsődlegesnek. Ezért a tagadás miatt már csak a kétség, és az elutasítottság érzés kísérhet végig az életed folyamán. Ezt próbálhatod átmenetileg ”pozitív gondolkodással” és különböző módszerekkel pótolni, de egy idő után elvárásoddá válik ennek a tökéletes működése is és annak a hibátlan visszatükröződése is. Elfáradhatsz, elfásulhatsz, ha ezek után a dolgok és élethelyzetek mégsem úgy alakulnak, ahogyan azt te elvártad volna. Hiszen mindent azért tettél, hogy valamit vagy valakit megkapj vagy elérj. Ez viszont továbbra is egy elvárás marad, ami megkérdőjelezi valaminek a természetes létét és folyamatát a pillanatban. Ha én tényleg tudom, hogy valami a jelen pillanaton keresztül létezik, akkor semmilyen célom és elvárásom nem alakul ki vele kapcsolatban, mivel az a természetesség érzésével van jelen az életemben. Nem kell érte semmit sem tennem vagy csinálnom, hogy a tapasztalatomba belekerüljön, csak engedni a megvalósulás folyamatát. Ennek az egész jelenlétnek a természetessége maga a Boldogság. Minden Létezésnek a felismerése, a maga egyszerűségén és valóságán keresztül kétség nélkül.


Fontos tudni, hogy ami nincs még meg, azt meg kell teremteni és minden, ami már meg van, annak a létét csak fel kell ismerni! Érdemes megfigyelni melyikhez kell kevesebb energia, melyikben nem jelenik meg a kétség és az elutasítás lehetősége, és melyik hordozza magában az élet természetes áramlását. Hát persze, hogy valami Létének a felismerése sokkal egyszerűbb (jelen), mint a semmiből a személynek megalkotnia valamit a végtelenen keresztül úgy, hogy közben nincs rálátása az egész folyamatra (jövő). A Boldogság mindig Lét alapú, ezért ahogy megjelenik valaminek a létezése az már maga a Boldogság megtestesülése. Az ego mindig megkérdőjelezi valaminek a létét és mindig hiányból próbál működni, hiszen a kétség az, ami által a saját létezése is fennmaradhat. Ha a kétséget elengedjük, akkor már csak valaminek a Léte tud életben maradni. Ezt érdemes figyelembe venni bármikor, bármit szeretnénk.

Ha tényleg megérti a személy, hogy ő csak másodlagos a Létezésben, akkor bizalommal és feltétel nélkül adja oda magát annak a Csendnek, Térnek, Tiszta Tudatosságnak, én nélküliségnek, Istennek…., ami által megtapasztalódik a Léte. Ha figyelembe vesszük, hogy már a rezgés is egy fizikális forma, akkor tudatosodik, hogy az is valaminek a következménye. Így viszont érthető, hogy a rezgés következtében a testen keresztül észlelt érzés és gondolat  is már egy folyamat része, aminek tükrözni kell egy már történő beteljesedést. (Itt emlékeztetőül megjegyzem, hogy a Tiszta Tudatosság által leközvetített érzés és gondolat nem egy és ugyanaz, az ego által létrehozott gondolattal és érzéssel. A Tiszta Tudatosság általi érzés az a közvetlen rezgés után megjelenő forma, majd ez az érzés ismerődik fel egy gondolat formájában a testen keresztül. Ezt a gondolatot értelmezi a személy a saját tanult és eddig tapasztalt rendszere alapján, majd elkezd gondolkodni a gondolatról, és az ezáltal létrehozott történeteket megalkotva hoz létre egy érzést, ami már nem az eredeti Tiszta Tudatosságé, hanem az ego által értelmezett gondolaté.) Röviden: Ha megértjük, hogy az Ismeretlen, a Csend … megalkotja önmagát egy formaként, ami energiaként, rezgésként, hullámként megjelenik, a testen keresztül leképződik mint egy érzés majd gondolat, és mikor a személy felismeri és tudatosítja  ezeket a jelzéseket, akkor átengedve magát a már történő folyamatnak, nem azonosulva a külső világgal, megtapasztalódik általa mindennek a beteljesedése. Ez a Lét természetes boldogságának a megélése. Ha viszont a személy ezt a folyamatot megkérdőjelezi és az eddigi tapasztalatával azonosítva kétségbe vonja a megjelenő érzés és gondolat Létezésének bizonyosságát, akkor ezáltal a létrehozott saját történetei által, folytonos elutasítottság és megkérdőjelezettség érzése válik uralkodóvá a számára. Így jellemzően a boldogtalanság megélése válik tapasztalatává az életében. Ha a személy leszokik végre arról, hogy azt higgye mindig, csinálnia kell valamit ahhoz, hogy működjön az élete, akkor szabaddá válik önmaga személyes énjétől. Ugyanis csak akkor érződik az ego által az állandó csinálásra való vágy, ha a jelen motivációjaként valaminek a hiányát éljük meg. Ha valaminek a Léte kérdőjel nélkül jelenik meg bennünk, akkor azt engedni kell megtörténni a saját maga megvalósulása által, még akkor is, ha az nem egyezik a személy (én) elképzelésével és akaratával. Ez pedig csak a tökéletes Önátadással együtt tud megvalósulni.

(Az írás megértéséhez kapcsolódó videó:
Az élet, mint az "én" tükre  http://az-vagyok.blogspot.hu/p/videok.html
                                        https://www.youtube.com/watch?v=k5cs3TqwKww)