Mesterek


Sri H. W. L. Poonja
Mooji
Gangaji
Sri Ramana Maharsi
Sri Niszargadatta Maharaj
Sri Sathya Sai Baba
Eli Jaxon-Bear
Adyashanti
Ramesh Sz. Balsekar
Osho
Eckhart Tolle
Byron Katie
Esther Hicks - Ábrahám
Anthony de Mello
Sri H. W. L. Poonja

Harivans Lál Púndzsa, vagy ahogy követői nevezték Papaji, 1910. október 13-án született Pandzsáb nyugati felén. Murálíwálában, mely a mai Pakisztán területén fekszik, de akkoriban még India része volt. Nyolcéves korában tapasztalta meg először a szamádhit, az abszolút tudatosság állapotát, melynek során két napig meg sem mozdult. Mivel az orvosok nem mutattak ki semmi rendellenességet, az édesanyja - aki Krishna odaadó híve volt - arra a következtetésre jutott, hogy fiának olyan élménye lehetett, melyben találkozott Krishnával. A fiatal Pápádzsi ez ellen nem tiltakozott, csak annyit mondott, hogy hatalmas boldogságot, békét érzett. Ezt követően édesanyjára hallgatva Krishna követője lett. Később Krishna többször megjelent neki, és együtt játszottak. Emellett Buddha is különösen mélyen megérintette őt.

Felnőve hétköznapi életet élt, megházasodott, született három gyermeke, és jelentkezett a hadseregbe.
Krisnával való kapcsolata egyre mélyült, és a vele töltött órák (melyek teljes elragadtatásban teltek) kezdték megnehezíteni munkáját, viselkedése mások számára gyakran érthetetlen volt, ezért kilépett a hadseregből. Megtakarított pénzén keresztül-kasul beutazta Indiát, hogy találjon egy olyan embert, aki meg tudja neki mutatni Istent. Mindig ugyanazt a kérdést tette fel a szent embereknek: „Meg tudod mutatni nekem Istent?” Erre többnyire azt a választ kapta, hogy igen, de ehhez sokat kell gyakorolnia, és még akkor sem biztos. Ezek a válaszok nem elégítették ki, és tovább keresett. Ekkor találkozott 1944-ben Sri Ramana Maharsival, akinek segítségével felismerte az Önvalót, az Abszolútumot, vagyis Istent, amit ő gyakran Tudatosságnak vagy Ürességnek nevezett.
1947-ben találkozott utoljára Srí Ramana Maharsival, mivel ekkor el kellett utaznia Pandzsábba, hogy családját kimenekítse az akkor függetlenedő Pakisztán területéről. Ezután Lakhnaúban telepedett le, ahonnét később beutazta Indát, Európát és Észak-Amerikát, hogy segítse az embereket az Önvaló felismerésében. A nyolcvanas évek közepén felhagyott az utazgatással, és utána már csak Lakhnaúban tartott szatszangokat 1997. szeptember 6-án bekövetkezett haláláig.

Könyvei: 

Hagyj fel a keresésselMooji

(Anthony Paul Moo-Yoong)1954 január 29-én született Port Antonio-ban, Jamaica-n. Édesanyja gyerekkorában elhagyta és Angliába költözött, de 1969-ben magához vette. Anthony utcai festőként, portraikat festett, valamint üvegfestészettel is foglalkozott. Később a Brixton-is Főiskolán lett tanár. Mooji egyenes ágú tanítványa Papaji advaita mesternek. Életében 1987-ben állt be nagy változás, amikor találkozott a keresztény misztikummal. Ekkor élte meg az Isteni belső állapotot, imán keresztül. Rövid időn belül radikálisan megváltozott a tudatosság szintje, olyannyira, hogy ismerősei szerint teljesen más személyiség lett. Ahogy ébredezett a spirituális tudatossága, mély belső átalakuláson ment keresztül. Úgy érezte egy fergeteges szél fúj keresztül az életén, mely arra ösztönzi, hogy adja meg magát teljes mértékben az Isteni Akaratnak. Nem sokkal később abbahagyta az oktatást és egészen egyszerű életet kezdett el élni, és megadta magát az Isteni Akaratnak, hadd nyilvánuljon meg spontán rajta keresztül. Végtelen béke lépett be lényébe, ami azóta is jelen van.

Könyvei:


Döntések és félelmek a változástól 5 csillagos problémák 


Halj meg mint mag és élj mint fa Gangaji

Gangaji 1942-ben Texasban született és Mississpiben nőtt fel. Miután diplomát szerzett 1964-ben a Mississipi Egyetemen férjhez ment és született egy lánya. 1972-ben San Franciscoba költözött, ahol kutatni kezdte lényének mélyebb rétegeit. Bodhisattva fogadalmat tett, gyakorolta a Zent és a Vipassana meditációt, egy Tibeti Buddhista Meditációs Központ vezetésében vett rést, és akkupunktőrként dolgozott San Francisco-öbölben. Sikerei ellenére, Gangaji továbbra is mélyen és állhatatosan vágyott a beteljesülésre és igazságra. Élete megváltoztatásához sok utat kipróbált így a kapcsolatokat, a anyaságot, a politikai tevékenységeket, a karriert, és a spirituális gyakorlatokat, de végül még a legnagyobb sikerek sem elégítették ki. Teljes kiábrándulásában igaz segítségért imádkozott. 1990-ben az imájára a válasz váratlanul érkezett meg, amely elvitte őt Indiába és találkozott Sri H.W.L. Poonja-val, másik nevén Papajival, aki felnyitotta az önfelismerés előtti gátakat. Ezzel a találkozással Gangaji személyes szenvedéstörténete befejeződött és az igaz élet ígérete kezdett virágozni és kinyílni.
Azóta Gangaji járja a világot és az élet minden tájáról érkező keresőhöz beszél. Tanító és író, aki a Papajinál megélt közvetlen megtapasztalást osztja meg mindenkivel és kínálja mindenkinek, aki az igaz és örökké tartó beteljesülést akarja felfedezni. Életével és szavaival hatékonyan fejezi ki, hogyan fedezheted fel igaz Önvalódat és hogyan lehetsz hű ehhez a felismeréshez.


Könyvei:

A szabadság folyója  http://issuu.com/nisargadattin/docs/gangaji_-_a_szabads__g_foly__ja
Gyémánt a zsebedben http://nem2.ucoz.hu/publ/konyvek/gangaji_a_gyemant_a_zsebedben/14-1-0-4

Ki az a GangajiAz egyetlen akadályAz elme erejeMegvilágosodás


A végső igazság


Sri Ramana Maharsi


Srí Ramana Maharsi, (1879-1950) egyike India legnagyobb és legmegbecsültebb szentjeinek. Egy szép napon a dél-indiai Maduraiban egy Vénkataráman nevű, tizenhat éves fiú "meghalt", hogy sohase legyen ugyanaz többé, aki volt. Abban a pillanatban felismerte testének mulandóságát és az univerzummal való azonosságát. Nem sokkal ezután belső hívásnak engedve a szent Arunácsalához zarándokolt. Miután zsebében néhány rúpiával örökre elhagyta otthonát, a hegy lábánál fekvő városkába, Tiruvannámalaiba való megérkezése után soha többé nem érintett pénzt. Eleinte a nagytemplom egyik csarnokának földalatti cellájában időzött, mélyen elmerülve a meditáció békéjében, az üdvös szamádhiban, az Önvalóban történő feloldódásban. Néhány hónap után elhagyta a templomot, s a hegy körül, majd a hegyen lévő barlangokban élt. Évek múltán a hegy lábánál épült fel körülötte egy ashram. Srí Ramana Maharsi - később ezen a néven vált ismertté - soha nem hagyta el többé a szent hegyet, mely ellenállhatatlanul magához vonzotta őt. Jelenlétének hatására még évtizedekkel halála után számos kereső látogat el a világ minden tájáról a Srí Ramana ashramba és az Arunácsalához.
.

Könyvei: 

Arthur Osborne: Az Önismeret ösvénye. Sri Ramana Maharsi élete és tanítása (Filosz Kiadó)
Sri Ramana Maharsi összes művei. Prózai művek, költemények, fordítások
http://issuu.com/nisargadattin/docs/sri_ramana_maharsi___sszes_m__vei
Szúri Nágammá: Levelek Srí Ramana Maharsi ásramjából
Negyven versszak a valóságról 
http://issuu.com/nisargadattin/docs/arthur_osborne_-_a_szent_hegy_b__lc
Srí Ramana Maharsi: Tudatos halhatatlanság
http://issuu.com/nisargadattin/docs/ramana_maharsi_-_tudatos_halhatatla
Sri Ramana Maharshi: Abszolút tudatosság
http://issuu.com/nisargadattin/docs/ramana_maharsi_-_abszol__t_tudatoss
Szellemi útmutatás http://issuu.com/nisargadattin/docs/utmutatas
Az út a Sri Ramana 1. rész
http://issuu.com/nisargadattin/docs/the-path-of-sri-ramana-part-one
Ki vagyok én?
http://issuu.com/nisargadattin/docs/who_am_i_hungarian
Önkutatás
http://issuu.com/nisargadattin/docs/ramana_maharshi___nkutat__s
Guru Ramana Sri Ramana Maharsi élő jelenléte. Visszaemlékezések (Filosz Kiadó) 


Negyven versszak a valóságról
 1. rész    


2. rész


Sri Niszargadatta Maharaj

Srí Niszargadatta Mahárádzsot (1897-1981) sokan a XX. századi India egyik legnagyobb bölcsének tartják, akiben India évezredes szellemi hagyománya és élő bölcsessége hallatlan erővel és elevenséggel megtestesült. Neve immár fogalommá vált Indiában, sőt a Nyugaton is. Mahárádzs akkor vált világhírűvé, amikor az őt felkeresőkkel folytatott beszélgetéseit összegyűjtötték, és 1973-ban I Am That (Én Az vagyok) címmel kiadták. Sok tekintetben egyedülálló tanítását úgy üdvözölték, mint a közvetlen utat, mely az önmagunkra ébredés úttalan céljához vezet.

Könyvei:

Én Az vagyok Beszélgetések Sri Niszargadatta Mahárádszsal (Filosz Kiadó)

Sri Sathya Sai Baba

Sathya Sai Baba 1926-ban született a dél-indiai Ándhra Prades államban, egy kis faluban, Puttaparthiban, Haidarábád közelében. Tizennégy éves korában kijelentette a családja és a falu lakói előtt, hogy ő Sathya Sai Baba, és feladata az, hogy újjáélessze a spiritualitást a világban, valamint a bölcsesség, az erény, a szeretet, a béke és az erőszakmentesség elveire tanítsa az emberiséget. Szatja Sathya Sai Baba már gyermekkorában is megmutatta különleges képességeit, tárgyakat materializált, és szent hamut teremtett a puszta levegőből. Követői elmondása alapján fizikailag egyszerre jelent meg több helyen, kivételes gyógyító erővel bírt, és a történelmi személyiségek életének minden egyes apró részletét ismerte. Sai Baba maga mondta, hogy ezek az úgynevezett csodái csupán „meghívókártyák”, amelyek arra inspirálják és bátorítják az embereket, hogy kövessék saját spirituális útjukat.
Bár azt nyilatkoztatta ki magáról, hogy 96 éves koráig fog élni, Srí Szathya Sai Baba 2011. április 24-én, húsvétvasárnap hunyt el, 86 éves korában. A követői szerint Baba a hindu holdnaptár szerint számolt, és tényleg pontosan mondta meg a halála évét. Szülőfalujában, Puttaparthiban helyezték örök nyugalomra, sírja (mahasamadhi) a nagytemplomban (mandír) tekinthető meg. Ashramja, amely (Prasanti Nilajam néven) a Legfelsőbb Béke Lakóhelyeként vált ismertté, továbbra is látogatható. 

Könyvei:
Dr. John Goldthwait  A gondolat ereje
Rita Bruce  Sathya Sai szülői gondviselés
A nőiesség dicsőítése   Összeállítás Bhagawan Sri Sathya Sai Baba beszédeiből
Sanathana Sarathi - Az örök kocsihajtó Szemelvények a Sanathana Sarathi folyóirat                     2007-ben megjelent számaiból
Isten Indiában él Betekintés Sathya Sai Baba Életébe
Robert Najemi Istenember  Bevezetés Sathya Sai Baba Tanításaiba
Dr. John Hislop  Beszélgetések Sathya Sai Babával
Dr. John Hislop  Az Istenség keresése
Dr. Samuel Sandweiss  SAI BABA, A SZENT ÉS A PSZICHIÁTER
Emberi Értékek Oktatási Program (ESSE) SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAI
H.K Takyi és K.J Khubchandani JÉZUS KRISZTUS ÉS SATHYA SAI BABA TANÍTÁSAIBÓL
Sathya Sai Baba BHAGAVAD GITA Zsebkönyv
Sathya Sai Baba DHYANA VAHINI
Sathya Sai Baba PREMA VAHIN
Sathya Sai Baba BHAGAVATA VAHINI

Eli Jaxon-Bear 


Eli Jaxon-Bear 1947-ben Brooklynban, New Yorkban született Elliot J. Zeldow néven. Tizennyolc évig tartó spirituális útja 1971-ben kezdődött, amikor katonai fogoly volt a vietnami háborúban. 1978-ban Kalu Rinpoche a Marin megyében található Kagyu Dharma -központ elnökévé nevezte ki. 1982-ben a Japánban található ChoShoji Zen Templon zen tanításával ismerkedett meg. Miután végigjárta a világot és sok hagyománnyal és gyakorlattal találkozott, az útja és keresése véget ért, amikor 1990-ben valami Indiába hívta és találkozott végső tanítójával Sri H.W.L. Poonja-val, Papajival.

Eli felébredését megerősítve, tanítója visszaküldte a világba, hogy az ego okozta szenvedésről szóló egyedülálló pszichológiai meglátásait ossza meg másokkal, ezzel segítve a felébredésüket. Eli tanításait áthatja a tanítója által átadott élő csend. Az egoisztikus azonosulás egyedülálló térképét mutatja be, amely eszközként szolgál a könyörtelen önvizsgálathoz és az igaz szabadság végső felismeréséhez. Életét annak szenteli, hogy továbbadja tanítója által átadott csendet.Add meg magad a szívednek
Mi a szatszang


Eli-Gangaji  Ami nem múlik el


Adyashanti


Adyashanti, született nevén Steven Gray, 14 évig gyakorolt zent tanítója, Arvis Joen Justi keze alatt. Justi a kor híres zen mesterének, Taizan Maezumi Roshinak volt a tanítványa. 25 éves korától kezdődően egy sor felébredési folyamatnak nevezhető átalakulási folyamaton esett át. Hat évvel később, 1996-ban, Arvis Joen Justi felkérte őt, hogy kezdjen el tanítani.
Mivel azonban maga Arvis Joen Justi nem esett át a tan átadásának zen-hagyomány szerinti szertartásán, ezért maga Adyashanti sem tekinthető egyetlen Dharma-vonal hivatalos továbbvivőjének sem. Inkább Arvis Joen Justi utódjának tekinthető, amely egy Taizan Maezumi roshi által kezdeményezett világi-gyakorló vonalnak fele meg.

Könyvei:
Az üresség tánca  http://issuu.com/nisargadattin/docs/adyashanti_-_az___ress__g_t__nca
A világod vége  http://issuu.com/nisargadattin/docs/adyashanti_-_vil__god_v__ge 
Kegyelembe esni Felismerések

Ébredés


Az én-telenség megtapasztalásaMaradj Tudatként


Ramesh Sz. Balsekar

A híres advaita mester, Sri Niszargadatta Mahárádzs késői tanítványa volt. Balszékar már fiatal gyermekkorától vonzódott az advaitához, a kettősség-nélküli tanához, és ezen belül is kiváltképp Ramana Maharshi valamint Wei Wu Wei tanításaihoz.
Egyszer egy folyóiratban olvasott egy bizonyos Sri Niszargadatta Mahárádzsról, aki a hinduizmus advaita ágát tanította, amely mindig is erősen foglalkoztatta őt. Elment hát, hogy meghallgassa Mahárádzsot, és azonnal felismerte: megtalálta mesterét. Néhány hónap után már ő volt Mahárádzs napi beszélgetéseinek egyik tolmácsa, sőt a mester halála után sokan őt tartották szellemi örökösének.
Élete során több mint 20 könyvet írt. A Bank of India vezérigazgatójaként ment nyugdíjba 1977-ben. Egészen haláláig naponta fogadta az érdeklődőket Mumbai otthonában.

Könyvei:


OSHO

India Madhya Pradesh nevű megyéjében, Kuchwadában született 1931. december 11-én. Már kora gyermekkorától önálló, szabad életet élt, próbára téve a vallási, társadalmi és politikai tradíciókat. Mindig azt hangsúlyozta, hogy a tudást az embernek magának kell megtapasztalnia, nem pedig vakon elfogadnia mások tudását és hitét.
Huszonegy éves korában történt megvilágosodása után még befejezte egyetemi tanulmányait, majd évekig filozófiát tanított a jabalpuri egyetemen. Eközben széltében-hosszában bejárta Indiát, nyilvános vitákra hívva az ortodox vallási vezetőket, megkérdőjelezve létjogosultságukat. Rengeteget olvasott; hogy ismereteit gyarapítsa, mindent elolvasott, ami a mai hit- és filozófiarendszerekkel, valamint a mai pszichológiával foglalkozik.
A hatvanas évek végén sajátos dinamikus meditációs technikákat kezdett kifejleszteni. A mai embert, mint mondja, annyira leterheli a múlt élettelen hagyományainak súlya és a mai kor rohanó életmódja, hogy csak egy katarzis-technika alkalmazásával képes ellazulni, és a gondolat nélküli meditáció állapotában feloldódni.
Élete során Osho az emberi tudat kibontakoztatásának szinte minden aspektusáról beszélt, lámpást adva a mai lelki kereső kezébe. Tanítását nem intellektuális megértésre, hanem megtapasztalásra alapozta.
Nem tartozik egyik tradícióhoz sem: “Én egy teljesen új vallás-tudat kezdete vagyok – mondja -, kérlek, ne próbáljatok a múlttal összekapcsolni, a múlttal nem érdemes foglalkozni.”
A világ minden tájáról érkeztek tanítványok, barátok, keresők. A számukra tartott előadásokat több mint hatszáz kötetben kiadták, több mint harminc nyelvre lefordították. Azt mondja: “Az én üzenetem nem egy doktrína, nem egy filozófia. Az én üzenetem egy bizonyos alkímia, egy tudomány az átalakuláshoz, tehát csak akik készek egójukban meghalni, és újjászületni valami merőben újban, valamiben, amit most el sem tudsz képzelni... csak annak a kevés embernek lesz bátorsága meghallgatni, mert engem hallgatni veszélyes.”
Osho 1990. január 19-én elhagyta testét.
Tanítása most is virágzik, meditációs módszerei az egyéni kutatás műhelyének fontos kellékei. Poonai asramját ma is keresők ezrei látogatják a világ minden tájáról, hogy részt vegyenek a belső növekedést elősegítő meditációs programokon….

Könyvei:

A fű nő magától
A halál a képzelt ellenség
A keresés
Az ártatlanság bölcsessége - Dhammapáda
A legnagyobb kihívás az arany jövő
Az ego könyve
Az élet misztériumai
Az én utam a bárányfelhők útja
Bármit választhatsz, úgyis a poklot választod
Egy provokatív misztikus önéletrajza
Gyermekek könyve
Férfiak könyve
Nők könyve
Tanmesék és adomák
Tantra
Tao -Az aranykapu
Túl az elme határain
Zarathustra - A táncoló Isten
Az összes könyvének  letöltése:  http://xn--oshoknyvek-icb.hu/osho-konyvek.html
Az együttérzésről  (mp3)
Eckhart Tolle

Eckhart Tolle sokak szerint a ma élő legnagyobb spirituális tanító. A Cambridge-i Egyetem fiatal kutatójaként világosodott meg, lelki szenvedése talán legmélyebb pontján, s azóta teljesen más szemüvegen át látja az életet. Ezt az új szemléletmódot magyarázza el műveiben, s hogy miként tud bárki megvilágosodni.
E. Tolle Németországban született, s ott töltötte élete első 13 évét. Miután az angliai University of London egyetemen diplomát szerzett, kutató tudós és szakmai felügyelő lett a Cambridge-i egyetemen. 29 éves korában egy mély lelki átalakulás gyakorlatilag föloldotta régi identitását, és gyökeresen megváltoztatta életútját.
A következő éveket az intenzív belső utazásának kezdetét jelző átalakulás megértésének, integrálásának és elmélyítésének szentelte.
Az utóbbi 15 évben Eckhart terapeutaként és spirituális tanítóként működött. Sokat utazik, s ennek során nem csak tanításával, hanem jelenlétével is megajándékozza egyre nagyobb létszámú hallgatóságát.

Könyvei:

Most hatalma gyakorlata   https://yadi.sk/d/ZMVV-FxNT5v9j

Boldogság interjúMi a meditáció
              https://vimeo.com/18189158

Jelen helyzetünkByron Katie

Katie egészen addig átlagos életet élt – két házasság, három gyerek, sikeres karrier -, amíg tízéves mélyrepülésbe kezdett, amelynek düh, paranoia és mély depresszió lett a vége. Két évig olyan súlyos depresszió kínozta, hogy alig tette ki a lábát a házból. Megesett, hogy hetekig nem kelt fel, s még megfürödni vagy fogat mosni sem volt elég ereje. A többi bentlakó annyira félt Katie-től, hogy elkülönítve helyezték el őt egy padlásszobában.
Egy reggelen, amint a padlón hevert (még arra sem tartotta méltónak magát, hogy az ágyban aludjon), úgy eszmélt fel, hogy nem tudta, ki és mi ő egyáltalán. „Én sehol sem voltam” – számolt be erről az élményről. Miután Katie környezete megértette, hogy a régi énje nem tér vissza többé, találgatni kezdték, mi okozhatta ezt a gyökeres átalakulást. Belekerült egy időbe, mire közérthetően meg tudta fogalmazni ezt a belső élményt. Olyan szabadságról beszélt, amely benne magában született meg. Azt is elmondta, hogy önvizsgálatot tartott, így jött rá, hogy régi vélekedései egytől-egyig hamisak.
Röviddel azután, hogy hazatért a szanatóriumból, otthonát megtöltötték a látogatók, akik hallották hírét, és azért jöttek, hogy tanuljanak tőle. Az önvizsgálatot, melyet magán alkalmazott, olyan kérdésekbe ültette át, melyeket nélküle is bárki feltehetett önmagának. Rövidesen baráti összejövetelekre hívták meg. Vendéglátói gyakran megkérdezték tőle, „megvilágosodottnak” érzi-e magát. Ilyenkor ő azt felelte: „Egyszerűen olyasvalaki vagyok, aki tudja, mi a különbség a szenvedés és annak hiánya között.”
Könyvei:
Négy kérdés http://www.scribd.com/doc/202765439/Byron-Katie-NEGY-KERDES#scribd
Szükségem van a szeretetedre - vagy mégsem? - Miként vessünk véget a szeretet hajszolásának  http://www.scribd.com/doc/191829982/Byron-Katie-Szuksegem-van-a-szeretetedre-vagy-megsem
Tigris-tigris ez igaz? - Négy kérdés, amitől visszatér a jókedvedA négy kérdésFordítsd meg


Megvilágosodott elme


Esther és Jerry Hicks - Ábrahám

A két szerző texasi házaspár. Húsz év alatt számos könyvet és több száz hang- és video kiadványt jelentettek meg Amerikában azokról a tanításokról, melyekről Esther médiumként a szellemi lények Abraham nevű csoportjától értesül.
Ez a két kalandor nagykanállal habzsolja az élet örömeit, miközben rock sztárhoz méltó luxusbuszukkal turnéznak keresztül az Egyesült Államokon, mindig éppen arrafelé, ahol jó idő és barátok várják őket; s eközben minél több embernek teszik lehetővé az Abrahammel való találkozást.
Társ, szerető, buszsofőr, mobil szatelit állomáskezelő, laptop-táskás, program manager, szórakozás – és játékfelelős, szabad idejében pedig a végtelen intelligencia áldott csatornája! Esther egy Sziklás-hegységbéli kisvárosi lányka, aki „sohasem merült el mélyen a dolgok részleteibe”, egyszerűen csak figyelte, ahogy a világ halad, és neki ez elég volt. Amikor aztán összejött Jerryvel, „a világ legbuzgóbb válasz-keresőjével”, Esther elkezdett napi rendszerességgel meditálni. Úgy kilenc hónap elteltével Jerry kíváncsiságának és Esther nyitottságának köszönhetően egy szép napon Abraham kopogtatott Esther tudatának ajtaján.
Jerry Hicks 2011. november 18-án elhunyt.

Könyvei:

Kérd és megadatik 2. rész
Sara és Seth Beavató meséi  (Salamon beavató meséi II.) http://www.scribd.com/doc/59286184/Esther-Es-Jerry-Hicks-Sara-Es-Seth-Beavato-Mesei 

A Vonzás Törvénye 1. rész
                                                                  

A Vonzás Törvénye 2. rész


A Vonzás Törvénye 3. rész


A Vonzás Törvénye 4. rész


A Vonzás Törvénye 5. rész


Anthony de Mello

Anthony de Mello Bombayben született 1931-ben. Még nincs egészen 16 éves, mikor felveszik a Jézus Társaságába. Az elöljárók a tehetséges fiút a noviciátus elvégzése után Barcelónába küldték filozófiát tanulni. A teológiai képzés mellett Chicagóban pszichológiát, a római Gergely Egyetemen pedig lelkiségi teológiát is tanult. Mindenki arra számított, hogy most a rendi fiatalok lelki vezetője lesz. Ehelyett a shirpuri missziós állomásra került, mert mint később kiderült, a misszió volt minden vágya. Nem sokáig maradhatott azonban ott, mert Vinayalayába kellett mennie, hogy most már tényleg a fiatalokkal foglalkozzék.
Ekkor már keresett lelkigyakorlat-adó, s nemcsak Indiában, hanem az egész világon. Erejét és idejét arra irányította, hogy olyanokkal foglalkozzék, akiknek nagy befolyásuk van az egyházban: elöljárók, fiatalok nevelői, sőt, még püspökök is jöttek hozzá. Így került hamarosan a punai Sadhana Lelkiségi Intézetbe, ahol lelki vezetőket képeztek az indiai jezsuita provinciák részére. Az intézet azonban hamarosan megnyitotta kapuit más szerzetesek előtt is. Közben de Mello atya járta világot, hol lelkigyakorlatot tartott, hol előadásokat adott. 
Sok országban tanult és tanított, főleg Spanyolország és az Egyesült Államok maradandóbb állomáshelyek. Indiában lelkiségi központot nyitott. Írásaival nem keresztény dogmákat akart terjeszteni, hanem más vallásúakat, agnosztikusokat, ateistákat akarta segíteni lelki fejlődésükben. Sokan azonban félreértették, illetve félremagyarázták gondolatait. Éppen ezért nagy gondot fordított arra, hogy mindig egyházi jóváhagyással jelentesse meg műveit.
1998-ban a katolikus egyház elítélte egyes nézeteit. Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa ezt írta róla:
„Azonban már korai munkáinak egyes helyein és későbbi írásaiban nagyobb mértékben megfigyelhető folyamatos távolodása a keresztény hit lényegétől. … A jelen Figyelmeztetéssel, a keresztény hívő értékeinek védelmében, a kongregáció kijelenti, hogy a fenti tételek összeférhetetlenek a katolikus hittel és súlyos károkat okozhatnak.”
1987 május végén New Yorkba utazott, hogy az USA 14 városában, majd Kanadában konferenciasorozatot adjon az imáról és a lelkigyakorlatokról. Június 2-án reggel azonban, szívroham következtében, halva találták New Yorkban, szobája padlóján. Mindössze 56 éves volt. Könyveit több tucat nyelvre lefordították, a Test és lélek imája magyarul is megjelent.

Könyvei:

A csend szava 
Úton Isten felé

Előadás 1.rész

Előadás 2.rész
Előadás 3.rész


Előadás 4. rész


További mesterek könyveit itt találod meg 


és a Filosz Kiadó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése